VI HJÄLPER DIG

AD Assistans

Den kostnadsfria assistansförsäkringen är en förmån kopplad till det fordon som du servat hos en AD Bilverkstad. Försäkringen gäller i hela Norden under 12 månader från det datum bilen servades.

Du får assistanshjälp vid:
  • Motorstopp

  • Tekniskt fel

  • Brist på drivmedel

  • Punktering

  • Förlust av bilnyckel

  • Feltankning

Försäkringen gäller med maximal ersättning per skadetillfälle (10 000 kr). Försäkringen är begränsad till maximalt två skadetillfällen under försäkringsperioden och omfattar även kostnader för nödvändiga reparationer på platsen för händelsen där detta är möjligt, förutsatt att kostnaderna på plats inte överstiger kostnad för bärgning. Sådant man kan bli avhjälp med på plats kan vara:
  • Laddning av batterier

  • Låsöppning vi förlust av nyckel

  • Transport vid nytt bränsle

  • Byte av hjul vid punktering

Eventuell bärgning sker i första hand till den AD Bilverkstad som du servade bilen hos, i andra hand sker bärgningen till annan verkstad ansluten till AD.

Begäran om assistans ska göras utan dröjsmål till:
Försäkringar tecknade före 1 april 2022 ringer:
+46 (0)8 - 587 202 70
Försäkringar tecknade efter 1 april 2022 ringer:
+46 (0) 771 70 23 00
Glöm inte att boka även din nästa service på en AD Bilverkstad för att vara säker på att få ytterligare 12 månaders kostnadsfri assistansförsäkring.