Vår miljöpolicy

Vårt miljöarbete är inriktat på att successivt minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi genom ett återkommande förbättringsarbete. Vi har avtal med Ragn-Sells Recycling där vi genom dom säkerställer att allt vårt avfall blir korrekt sorterat redan på plats. Vi anpassar oss också fullt ut efter Naturvårdsverkets rapporteringskrav från den 1 november 2020. Med detta säkerställer vi att vi följer, eller är bättre än, de lagar och krav som gäller för vårt verksamhetsområde.

Bil och Motor i Alingsås AB den 1 december 2020.